Overslaan en naar de algemene inhoud gaan
Dubois
sterk in tanks!

Reiniging van uw regenwaterrecuperatietank

Bestaande Regenwatertanks : Reiniging, Inspectie, Herstellingen.

  • Oudere regenwatertanks kunnen door allerlei oorzaken slecht functioneren.
  • Betonrot wordt o.a. in de hand gewerkt door zure regen.
  • Slibophoging door gebrek aan filtratie van inkomend regenwater.
  • Vervuiling door instromende plantenresten en dierlijk afval.
  • Vervuiling door indringing van ongedierte via de afvoer en de riolering.
  • Bezoedeling door onvolmaakte afdichtingen van aan- en afvoeren.

Na een perfecte reiniging van de tank, kan een grondige inspectie plaatsvinden.Deze inspectie zal ons toelaten u een vrijblijvend becijferd voorstel te doen, voor de nodige herstellingen.